Temel Şartlar   

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE EĞİTİMİNE KATILACAKLARDA ARANAN TEMEL ŞARTLAR (5188/Md.10 )

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3-Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler 18, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler ise 21 yaşını doldurmuş olmalıdır.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

6136 SAYILI KANUN

Silahlı özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin 6136 sayılı kanunda yer alan suçlardan affa uğramış olsalar dahi hükmü ya da kesinleşmiş para cezası bulunuyorsa belgeleri “silahsız” a çevrilir.

SAĞLIK ŞARTLARI (YÖNETMELİK/Md.18)

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c)Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

 


Copyright © Malatya Pars Özel Güvenlik. Tüm Hakları Saklıdır.