Silahlı Temel Eğitim   

Toplam süresi 120 ders saatlik bir özel güvenlik eğitim programıdır.


5188 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle 100 saatlik bölümü silahsız eğitim konularından kalan 20 saatlik bölümü de
silah bilgisi ve atış dersleri olarak öğrencilere verilmektedir.
Öğrencilerin eğitim programı sonunda 100 soruluk silahsız, 25 soruluk silahlı toplam 125 soruluk test sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
Ve 5 adet mermi ile atış yapılmaktadır.

* Test sınavında başarılı olmak için silahsız derslerden sorulan 100 sorudan en az 50 soruya doğru cevap vermek gerekmektedir.
Soruların puan değeri 1 (bir) dır.
* Silahlı derslerden sorulan 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her merminin değeri ise 10 puandır.
Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 120 puan almak gerekmektedir.
Bu eğitim programına katılabilmek için en az lise mezunu olup; 21 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

 


Copyright © Malatya Pars Özel Güvenlik. Tüm Hakları Saklıdır.